FORUM

Bezoekadres Kanaalweg 86 3533 HG Utrecht

Postadres Postbus 201 3500 AE Utrecht

Telefoon 030 - 297 43 21 Internationaal: +31 30 297 43 21

Agenda

10 december 2012

Conferentie Preventie van gezondheidsachterstanden bij migrantengroepen

In samenwerking met de GGD Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam organiseert FORUM op maandag 10 december in Amsterdam het symposium Preventie van gezondheidsachterstanden bij migrantengroepen.

 

De feiten, knelpunten en goede voorbeelden

Migrantengroepen lopen meer risico op een slechtere gezondheid dan autochtonen. Dat komt onder andere door een lagere sociaaleconomische positie en het feit dat ze vaker in achterstandswijken wonen. Tijdige toegang tot zorg is in deze wijken soms lastig, mede omdat de kennis om effectief van het zorgaanbod gebruik te maken bij bewoners van deze wijken vaak tekort schiet. Diverse experts presenteren de stand van zaken en goede voorbeelden uit onderzoek en praktijk. De focus ligt bij het verankeren van deze kennis.


Voor wie?

Professionals, onderzoekers, beleidmakers, voorlichters en mensen uit de doelgroepen.

 

Programma
13:00 Inloop.
13:30 Welkom door de dagvoorzitter, prof. dr. Walter Devillé, bijzonder hoogleraar Vluchtelingen en Gezondheid, leerstoel Pharos aan de Universiteit van Amsterdam.
13:40

Gezondheidsachterstanden bij migrantengroepen: De stand van zaken, feiten en cijfers,

door prof. dr. Karien Stronks, hoogleraar Sociale Geneeskunde aan het AMC/UvA, tevens hoofd van de gelijknamige afdeling.

14.00

Aanpak van gezondheidsverschillen bij migrantengroepen: De knelpunten, uitdagingen en oplossingen,

door prof. dr Arnoud Verhoeff, bijzonder hoogleraar Grote Stad en Gezondheid, UvA; tevens hoofd van de afdeling Epidemiologie en Gezondheidsbevordering van de GGD Amsterdam.

14.20

Preventie in de eigen taal: De effecten, goede voorbeelden, toekomst?

door Fatma Alakay, adviseur/trainer interculturele vraagstukken in de gezondheidszorg, docent Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

14.40

Gezonde Wijk in de praktijk,

door Laetitia Kuijpers , VWS, Directie Publieke Gezondheid.

15.00 Pauze
15.15

Workshops

  • Community-benadering rond seksuele gezondheid bij migrantengroepen, Juan Walter, gezondheidsbevorderaar, GGD Amsterdam.
  • Interculturele Diabeteszorg, Fatima Salihi-Malki, nurse practitioner Slotervaartziekenhuis, Amsterdam.
  • Interculturele geboortezorg, Danielle van Veen en voorlichters, Erasmus MC.
  • Preventie van suïcide bij Turkse meisjes, Diana van Bergen (Vrije Universiteit).
  • Wijkateliers: participatie van bewoners bij gezond leven in de buurt, Rein Sohilait (FORUM), Senay Akdemir (GGD Nijmegen).
16:30 Terugkoppeling workshops en paneldiscussie met als onderwerp: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze nieuwe inzichten blijvend worden toegepast in de praktijk?
17:00 Afsluiting met aansluitend een borrel.

 

forumuvaggd adam

foto

Datum en plaats
maandag 10 december
13.30 – 17.00 uur
Felix Meritis

Keizersgracht 324

1016 EZ  Amsterdam

 

Aanmelden

Er zijn geen kosten verbonden aan uw deelname.

U kunt online aanmelden >


Meer informatie
FORUM
Arjaan Hijmans van den Berg
tel.: 030-2974297
e-mail: a.hijmansvdbergh@forum.nl