FORUM

Bezoekadres Kanaalweg 86 3533 HG Utrecht

Postadres Postbus 201 3500 AE Utrecht

Telefoon 030 - 297 43 21 Internationaal: +31 30 297 43 21

Nieuws

16 december 2011

Met één hand kun je niet klappen

Migranten die in een achterstandspositie verkeren en een grote (culturele) kloof met de samenleving ervaren, worden door reguliere jeugdvoorzieningen niet altijd tijdig bereikt. Over de toegankelijkheid van jeugdvoorzieningen presenteerde FORUM een onderzoek en het werkmodel ‘Met één hand kun je niet klappen’. Karin van Gorp van gezondheidsfonds ZonMw kreeg het eerste exemplaar aangereikt.

Het structureel verbeteren van de toegankelijkheid van jeugdvoorzieningen. Dat was het thema dat FORUM aansneed op 13 december door de resultaten van een onderzoek, een nieuw werkmodel en stappenplan voor intensieve samenwerking met migrantenorganisaties te presenteren. De meer dan honderd deelnemers volgden een paneldiscussie en vijf workshops waarin diverse good practices werden belicht. Karin van Gorp, coördinator jeugd van opdrachtgever ZonMw, kreeg het eerste exemplaar van het werkmodel in de vorm van de publicatie ‘Met één hand kun je niet klappen’, uitgereikt. De deelnemers waren erg enthousiast over de conferentie en het boekje.

 

met een hand kun je niet klappen

 

Het thema
Migranten die in een achterstandspositie verkeren en een grote (culturele) kloof ervaren met de samenleving worden door reguliere jeugdvoorzieningen niet altijd tijdig bereikt. Jeugdzorg is niet goed bekend, er is veel wantrouwen en als zij wel bij de jeugdzorg terecht komen, sluit de werkwijze niet altijd goed aan. Hierdoor komt de hulpverlening niet tijdig op gang en dit kan er toe leiden dat problemen escaleren.

 

Onderzoek
FORUM heeft in opdracht van ZonMw onderzoek gedaan in Utrecht, Amsterdam en Zaanstad. Hieruit blijkt dat deze specifieke groep migranten beter bereikt en geholpen kan worden, wanneer een jeugdvoorziening samenwerkt met een migrantenorganisatie. Bovendien kan de kwaliteit van de reguliere jeugdvoorziening hierdoor structureel verbeteren. In relatief korte tijd kan door de samenwerking de drempel naar de jeugdvoorziening flink verlaagd worden. De samenwerking met de migrantenorganisatie zorgt voor meer bekendheid van de jeugdinstelling, voor meer vertrouwen en ook voor een betere kwaliteit van de jeugdvoorziening. De intermediairs van de migrantenorganisatie kunnen de verschillen overbruggen, de cliënten ondersteunen en de juiste weg wijzen. Wanneer beide partijen open staan voor elkaar, kan veel van elkaar geleerd worden. De reguliere instellingen kunnen profiteren van de ervaringsdeskundigheid van de migrantenorganisatie en hun eigen werkwijze en beleid verder verbeteren.

 

Stappenplan
In de publicatie ‘Met één hand kun je niet klappen’ zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek, een werkmodel en een stappenplan opgenomen. Beschreven wordt op welke wijze de drempels naar jeugdvoorzieningen verlaagd kunnen worden in samenwerking met migrantenorganisaties. Het stappenplan biedt handvatten om de samenwerking zodanig vorm te geven dat de verbeteringen worden verankerd in het reguliere beleid van de organisatie.

 

met een hand kun je niet klappen

 

met een hand kun je niet klappen

 

met een hand kun je niet klappen

 

 

 

met een hand kun je niet klappen


Downloaden

 

• Publicatie:

Met één hand kun je niet klappen

lees meer, download, bestellen

 

• Het onderzoeksrapport:

Beleidsstrategisch onderzoek naar bereik en toegankelijkheid jeugdvoorzieningen

Bellaart, Hans en Abdullah Pehlivan (2011)

Utrecht, FORUM

download Onderzoeksrapport toegankelijkheid [pdf]

 

 

• Powerpointpresentaties van de conferentie

- Workshop 2

- Workshop 3

- Workshop 4

- Workshop 5

 

 

Meer informatie
FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken
• Hans Bellaart, projectleider

e-mail: h.bellaart@forum.nl

tel.: 030-2974295
• Abdullah Pehlivan

e-mail: a.pehlivan@forum.nl

tel.: 030-2974363.