FORUM

Bezoekadres Kanaalweg 86 3533 HG Utrecht

Postadres Postbus 201 3500 AE Utrecht

Telefoon 030 - 297 43 21 Internationaal: +31 30 297 43 21

Nieuws

23 december 2011

Rinnooy Kan: Investeren in onderwijs is motor voor talentontwikkeling

Tijdens de FORUM-conferentie Aan de slag met jong talent op 6 december 2011 stak SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan de aanwezige (V)MBO-jongeren een hart onder de riem door het talent van jongeren ‘een kostbaar goed’ te noemen dat we moeten opsporen en benutten. Het aandeel van kennis binnen de economie levert tussen de 7 en 12% rendement op. Dus investeren in onderwijs is geen liefdadigheid, maar een motor voor talentontwikkeling en voorspoed.

kix serkix-ser

 

Op 6 december 2011 kwamen in het SER-gebouw honderd (V)MBO)-jongeren en professionals bij elkaar tijdens de conferentie Aan de slag met jong talent met als sprekers Alexander Rinnooy Kan (voorzitter van de Sociaal Economische Raad), Mark Frequin (directeur-generaal Wonen, Bouwen en Integratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken), Jos Leenhouts (voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan in Den Haag) en Zeki Arslan (programmamanager Onderwijs en Arbeidsmarkt van FORUM).

 

 

kix ser

 

De conferentie stond in het teken van beroepenoriëntatie, de soft skills - die jongeren nodig hebben als zij zich succesvol op de arbeidsmarkt willen bewegen - en van ouderbetrokkenheid binnen het (V)MBO). Zeki Arslan stelt in zijn openingswoorden dat (V)MBO- jongeren in de nabije toekomst hard nodig zijn op de arbeidsmarkt. Vooral in de sectoren Techniek, Groen en de Zorg zijn er groeiende tekorten. Er zijn meer dan voldoende kansen voor deze jongeren, maar het vergt meer inspanning van onderwijsinstellingen, werkgevers en de jongeren zelf. Dat komt ten dele omdat jongeren de verkeerde opleiding volgen. Als gevolg daarvan betreden zij de arbeidsmarkt met een opleiding waaraan werkgevers geen behoefte hebben. Of zij verlaten teleurgesteld voortijdig het onderwijs en behalen geen startkwalificatie.

 

kix ser

Zeki Arslan

 

Arslan vraagt begrip voor de achterstand waarin niet-westerse jongeren nog altijd verkeren. Zij kunnen immers niet zo makkelijk een beroep doen op hun ouders bij de keuze voor een opleiding. Hij roept de aanwezige jongeren op om op zoek te gaan naar een inspirerend voorbeeld wanneer de ouders niet in staat zijn om die rol te vervullen. FORUM hielp tijdens het K!X-project de afgelopen vier jaar veel VMBO-scholieren zich goed te presenteren aan werkgevers en Arslan beveelt de methode van harte aan bij schoolleiders.

 

kix ser

Alexander Rinnooy Kan


Alexander Rinnooy Kan noemt in zijn inleiding het talent van jongeren ‘een kostbaar goed’ dat we moeten opsporen en benutten. Dat bedoelt hij letterlijk, want kennis levert de economie tussen de 7% en de 12% rendement op! Een investering in onderwijs is daarom geen liefdadigheid. Voortijdig schoolverlaten vindt Rinnooy Kan een heel groot probleem en hij drukt de aanwezige jongeren dan ook op het hart om vooral de opleiding af te maken en dat ook aan de vrienden en vriendinnen te zeggen. De economische crisis gaat weer voorbij en dan zijn mensen met een diploma heel hard nodig.

 

kix ser

Mark Frequin

 

Mark Frequin begrijpt er niets van dat er zoveel jeugdwerkloosheid is. De vraag naar beroepskrachten, vooral op MBO-niveau neemt immers toe, maar de jeugdwerkloosheid ook. Kennelijk kiest een groot aantal jongeren de verkeerde opleiding. Hij toont aan dat allochtone jongeren in groten getale voor de studierichting Handel & Administratie kiezen, terwijl de belangstelling voor Techniek & Bouw en voor ICT ver achter blijft. De studiekeuze is natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid van de jongere maar Frequin stelt zich de vraag of iedereen wel voldoende in staat is om die verantwoordelijkheid te nemen. Verder vraagt hij aandacht voor allochtone jongens die driemaal zo vaak voortijdig het mbo verlaten dan autochtone jongens.

 

kix ser 

Jos Leenhouts

 

Jos Leenhouts, voorzitter College van Bestuur bij ROC Mondriaan opent haar inleiding met een reactie op de recente media aandacht voor uitspraken van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs. De media waren nogal kritisch over haar oproep aan ouders om meer tijd vrij te maken voor de begeleiding van hun schoolgaande kinderen. Ouders zijn immers al veel meer betrokken bij hun kinderen dan vroeger en ook mondiger geworden. Leenhouts zou graag een accentverschuiving in de discussie zien. Ouders zijn nu weliswaar mondiger en meer betrokken bij de schoolloopbaan van hun kinderen, maar dat wil niet zeggen dat ze ook zelf meer verantwoordelijkheid voor die schoolloopbaan nemen. Ouders gedragen zich eerder als ‘kritische klant’ van de onderwijsinstelling. Als ouders teveel ‘meehuilen’ met het kind ondermijnen zij het gezag van de school. Leerlingen moeten juist leren om het gezag van de school te accepteren.
Leenhouts wil niet ontkennen dat er veel mis gaat in het onderwijs, maar ouders hebben de neiging om de school stelselmatig de schuld te geven als er problemen met een leerling zijn. In de media is er vooral veel kritiek op het mbo te beluisteren en ook vandaag zijn de ogen weer op het mbo gericht. Leenhouts wijst erop dat het mbo van alle onderwijsniveaus nog het beste is afgestemd op de beroepspraktijk, veel beter dan bijvoorbeeld de havo of het HBO/WO.

 

kix ser

 

Na de inleidingen vond een paneldiscussie plaats met studenten/leerlingen, werkgevers en docenten waarin de thema’s werden uitgediept. In de middag werd in drie workshops oplossingen bedacht voor betere oriëntatie op beroepskeuze, op het verbeteren van soft skills en hoe ouderbetrokkenheid een onderdeel gaat vormen binnen het (V)MBO.