FORUM

Bezoekadres Kanaalweg 86 3533 HG Utrecht

Postadres Postbus 201 3500 AE Utrecht

Telefoon 030 - 297 43 21 Internationaal: +31 30 297 43 21

Publicatiegegevens

09 oktober 2011

De angst voor het vreemde bedreigt onze vrijheid

FORUM Essayreeks

Terwijl de immigratie het oude Europa onder grote sociale en politieke spanningen zet, lijken de Verenigde Staten moeiteloos hun naam waar te maken als ‘Nation of immigrants’. Maar klopt dit beeld wel en is de tegenstelling werkelijk zo groot? De journalist Hans Goslinga, politiek columnist van dagblad Trouw, reisde naar de Nieuwe Wereld op zoek naar de overeenkomsten en verschillen. Een van zijn opmerkelijkste bevindingen is dat aan beide zijden van de Atlantische Oceaan een nauwelijks uitgesproken vrees bestaat voor het einde van de blanke suprematie. Amerika lijkt met zijn eerste zwarte president het voorland van een ‘universele samenleving’. Europa staat voor de keuze dat voorbeeld te volgen of zich te verschansen.

 

© 2011 FORUM
Auteur: Hans Goslinga
prijs: € 8,00
40 pagina's
ISBN 978-90-5714-167-6
NUR 323, 763, 812Niet meer verkrijgbaar